Opleidingsschool

Opleidingsschool

De Eben-Haëzerschool is een erkende opleidingsschool sinds juni 2018. Samen opleiden is een samenwerking tussen basisscholen en de PABO de Driestar. De basisscholen en de Driestar Hogeschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van studenten tot basis bekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten. Goed voor de Pabostudent én goed voor het basisschoolteam.

De SAM studenten zijn gedurende het hele jaar twee dagen per week aanwezig in hun stageklas. De reguliere studenten komen vier maal per jaar twee weken naar de stageschool.

 

Dat betekent voor studenten:

  • Dat ze veel ervaring opdoen in de lespraktijk
  • Dat ze meegenomen worden in allerlei activiteiten naast het lesgeven, zoals vergaderingen, contactavonden e.d. Ze worden op deze manier voorbereid op de totale breedte van het beroep.
  • Dat ze adequaat begeleid worden door collega’s die daar een opleiding voor hebben gevolgd of gecertificeerd zijn.
  • Dat ze een plaats krijgen om ervaring op te doen in een enthousiast en betrokken team.

 

Onze school:

  • Is een lerende gemeenschap waarin collega’s leren van en met elkaar.
  • Is een school waarin collega’s reflecteren op hun eigen didactisch handelen, zodat het didactisch klimaat in school een impuls krijgt.
  • Is een school waar collega’s worden uitgedaagd om zich te professionaliseren in het opleiden van leraren in opleiding.
  • Zorgt voor een goede overgang van leraren in opleiding naar startende leraren. Ook startende leraren worden begeleid in hun ontwikkeling.

 

Stage:

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze informatie? Studeer je aan PABO De Driestar of volg je opleiding Onderwijsassistent bij het Hoornbeeck College, dan word je van harte uitgenodigd om stage te komen lopen op onze school. Snuffelstagiaires van het VO kunnen wij helaas NIET plaatsen.

Voor informatie kun je contact opnemen met Lotte van Herk, l.vanherk@ebenhaezerschool.nl.

43724