Opleidingsschool

De Eben-Haëzerschool is een erkende opleidingsschool sinds juni 2018. Samen opleiden is een samenwerking tussen basisscholen en de PABO de Driestar. De basisscholen en de Driestar Hogeschool zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande leraren tot basis bekwame en uiteindelijk excellente leraren. Goed voor de aanstaande leraar én goed voor het basisschoolteam.

De aanstaande leraren van de lintvariant zijn gedurende het hele jaar twee dagen per week aanwezig in hun stageklas. De aanstaande leraren van de blokvariant komen vier maal per jaar drie weken naar de stageschool.

Daarnaast begeleiden we ook aanstaande leraren van andere routes zoals o.a. de duale route, de deeltijd-route en de VWO-route.

Krijg een indruk

In het volgende filmpje wordt zichtbaar gemaakt hoe we de begeleiding van aanstaande leraren vorm geven.

Dat betekent voor aanstaande leraren

 • Dat ze veel ervaring opdoen in de lespraktijk
 • Dat ze meegenomen worden in allerlei activiteiten naast het lesgeven, zoals vergaderingen, contactavonden e.d. Ze worden op deze manier voorbereid op de totale breedte van het beroep.
 • Dat ze adequaat begeleid worden door leraren die daar een opleiding voor hebben gevolgd of gecertificeerd schoolopleider zijn.
 • Dat ze een plaats krijgen om ervaring op te doen in een enthousiast en betrokken team.

Onze school

 • Is een lerende gemeenschap waarin leraren leren van en met elkaar.
 • Is een school waarin leraren reflecteren op hun eigen didactisch handelen, zodat het didactisch klimaat in school een impuls krijgt.
 • Is een school waar leraren worden uitgedaagd om zich te professionaliseren in het opleiden van leraren in opleiding.
 • Zorgt voor een goede overgang van leraren in opleiding naar startende leraren. Ook startende leraren worden begeleid in hun ontwikkeling.

Stage

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze informatie? Studeer je aan PABO De Driestar of volg je opleiding Onderwijsassistent bij het Hoornbeeck College, dan word je van harte uitgenodigd om stage te komen lopen op onze school. Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs bieden we geen mogelijkheid om stage te lopen.

Voor informatie kun je contact opnemen met Lotte van Herk: l.vanherk@ebenhaezerschool.nl.

 • Reformatorisch onderwijs
 • Betrokken team en ouders
 • Oog voor iedereen