Groep 2 heeft vrij op:

2023: 25 augustus, 8 en 22 september, 6 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december
2024: 19 januari, 2 en 16 februari, 8 en 22 maart, 19 april, 17 en 31 mei, 14 en 28 juni, 5 juli

Groep 3 en 4 hebben vrij op:

2023: 8 september, 6 oktober, 8 december
2024: 2 februari, 19 april, 14 juni, 5 juli 

Lesvrije middagen

In het schooljaar 2023-2024 zijn de leerlingen op zeven extra middagen vrij. De leerlingen worden dan alleen in de ochtend op school verwacht en hoeven geen lunchpakket mee te nemen. De ochtend is om 12 uur afgelopen. De leerkrachten hebben op deze middagen nascholing en vergadering. De data voor deze middagen zijn: dinsdag 26 september, dinsdag 31 oktober, dinsdag 12 december, donderdag 25 januari, donderdag 8 februari, maandag 27 mei en dinsdag 18 juni.
Met de invoering van het continurooster zijn de kinderen ook op de vrijdagmiddag voor de vakanties om 12 uur uit. Dit zijn de volgende vrijdagmiddagen: 13 oktober (herfstvakantie), 22 december (kerstvakantie) en 16 februari (voorjaarsvakantie). Op de vrijdagmorgen voorafgaand aan de meivakantie (26 april) worden de Koningsspelen gehouden. De kinderen zijn dan ’s middags vrij.
  • Reformatorisch onderwijs
  • Betrokken team en ouders
  • Oog voor iedereen