Visie

De Eben-Haëzerschool is een reformatorische basisschool met een missie. Kinderen toerusten voor hun levensreis. Onze school is een veilige plek waar leerlingen zich ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied.
De school is een veilige ontmoetingsplaats tussen leerling, leerkracht en ouders.

Elke dag vertellen we uit de Bijbel over Gods goede schepping, de zonde van de mens en de vergeving die er is door de genade van de Heere Jezus. 

  • Reformatorisch onderwijs
  • Betrokken team en ouders
  • Oog voor iedereen
Er zijn geen items beschikbaar.
Heb je hart voor onderwijs?