Vrije dagen groep 1-4

In het schooljaar 2022-2023 zijn de leerlingen op vijf extra middagen vrij. De leerlingen worden dan alleen in de ochtend op school verwacht en hoeven geen lunchpakket mee te nemen. De ochtend is om 12 uur afgelopen. De leerkrachten hebben op deze middagen nascholing en vergadering. De data voor deze middagen zijn: dinsdag 27 september, donderdag 20 oktober, donderdag 15 december, dinsdag 7 februari, maandag 15 mei.

Met de invoering van het continurooster zijn de kinderen ook op de vrijdagmiddag voor de vakanties om 12 uur uit. Dit zijn de volgende vrijdagmiddagen: 21 oktober (herfstvakantie), 23 december (kerstvakantie) en 24 februari (voorjaarsvakantie). Op de vrijdagmorgen voorafgaand aan de meivakantie (21 april) worden de Koningsspelen gehouden. De kinderen zijn dan ’s middags vrij.

 

De schooldagen op vrijdag wijken, voor wat de groepen 1 tot en met 4 betreft, af van die van de rest van de week.
Op vrijdag heeft groep 1 altijd vrij.
Groep 2 heeft om de twee weken op vrijdag vrij.
Groep 3 en groep 4 hebben 7 maal per jaar op vrijdag vrij. 

De precieze data staan hieronder.

Groep 2 heeft vrij op:

2022: 26 augustus,  9 en 23 september, 7 en 21 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december

2023: 20 januari, 3 en 17 februari, 17 en 31 maart, 14 april, 12 en 26 mei, 2, 16 en 30 juni

 

Groep 3 en 4 hebben vrij op:

2022: 26 augustus, 23 september, 14 oktober, 9 december

2023: 3 februari, 16 en 30 juni

407