Organisatie

Ons schoolgebouw kent verschillende gangen. Elk met zijn eigen kleur. Per twee groepen is er een plein beschikbaar. Elk plein heeft een eigen ingang in de school. Door deze werkwijze is de school, ondanks de grootte, voor kinderen overzichtelijk. Orde en rust, reinheid en regelmaat vinden we erg belangrijk.

 

De groepen zijn verdeeld over drie bouwen: de onderbouw (groep 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Elke bouw heeft een eigen teamleider en een eigen interne begeleider.

 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapportmap met daarin een rapport mee naar huis. In de map zit ook een print uit het leerlingvolgsysteem. Hierop staan de resultaten van de cito-toetsen.

Door middel van het ouderportal kunnen de ouders de resultaten ook in de loop van het jaar online bekijken. Als ouders dat willen, komt de leerkracht thuis op ouderbezoek.

 

In de school is een Peuterspeelzaal (psz) gevestigd. Deze PSZ valt formeel onder een andere organisatie maar het personeel behoort tot de achterban van onze school en de activiteiten sluiten aan op onze identiteit.

 

 

  

292