In het schooljaar 2017/2018 willen we als team gaan werken aan de volgende speerpunten.

1. Hoog-/meerbegaafdheid

2. Engels

3. Rekenen

4. Visie-ontwikkeling op kleuteronderwijs

5. Invoering nieuwe taalmethode

6. Biologie

7. Andere schooltijden

8. Media Attitude Model

Een uitwerking van deze speerpunten vindt u in de jaargids. U moet hiervoor inloggen.

473