Exemplarisch onderwijs... wat is dat?

Exemplarisch onderwijs is een manier van lesgeven en denken waarin theorie en praktijk heel nauw samengaan. Onderwijs geven is meer dan het overdragen van alleen kennis. Om dit te realiseren moet onderwijs spannend en actief zijn. Niet vluchtig en oppervlakkig, maar grondig en goed.

Exemplarisch onderwijs (onderwijskunst) heeft als doel de kinderen gefascineerd te laten worden door een object (een bal), een verschijnsel (brandende kaars) of een persoon (Calvijn).

Kenmerkend voor exemplarisch onderwijs is:
- de ontmoeting (met het verschijnsel en de ander) neemt een grote plaats in.
- het verschijnsel (de bal, de toren) staat centraal.
- het gesprek is belangrijk om ervaringen te delen en van elkaar te leren.

De kinderen nemen waar, experimenteren, verbazen, denken na, ontdekken geheimen, gaan op zoek naar antwoorden, schrijven, tekenen en nog veel meer. Niet lukraak, maar op een doordachte manier.

 

 

472