Kennismaken

Als u onze school binnenkomt, valt het meteen op: in de gemeenschapsruimte hangt een groot schilderij van Rembrandt. Het schilderij draagt de titel 'De terugkeer van de verloren zoon'. Dit schilderij beeldt een onderdeel van de misse van de school uit. Voor ieder kind is het nodig om de zonde te belijden en God om genade te smeken. Alleen dan zijn we op reis met het juiste doel.

 

Om u een nog beter beeld te geven van de gang van zaken op onze school, vindt u hier onze schoolgids, ons schoolplan en ons ondersteuningsprofiel.

- In de schoolgids kunt u lezen hoe het onderwijs is geregeld.

- In het schoolplan vindt u waar we in de periode 2015-2019 aan werken.

- In het ondersteuningsprofiel staat op welke manier we onze zorg gestalte geven.

 

Als u door middel van een gesprek de school beter wilt leren kennen of onze school wilt bezoeken dan horen we dat graag. U bent hartelijk welkom. Eén van onze speerpunten is communicatie met ouders. We communiceren graag: helder, open en tijdig.

Kennismaken
290